Bisim Akıllı Bisiklet Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır) İzulaş A.Ş (bundan böyle “Bisim” olarak anılacaktır) (mersıs no:0484001600600010) ile hizmetlerden faydalanmak amacıyla üye olan ve uygulamayı indiren kullanıcı arasında, kullanıcı tarafından Bisim akıllı bisiklet araçları ile paylaşım modeli kapsamında, diğer cihazların kiralama hizmetlerine (buradan sonra “hizmet” olarak anılacaktır) ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla akdedilmiştir. İşbu sözleşmede Bisim ve kullanıcı, ayrı olarak “taraf” ve birlikte “taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşme, Bisim elektronik sistemini web sayfası ve mobil uygulamasını cep telefonuna indiren kişiler (kullanıcılar) tarafından, mobil uygulamaya başlamadan önce dikkatlice okunması gerekmektedir. İşbu sözleşme de düzenlenen koşulların kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, hizmetlere erişilemez.

Kullanıcının üye sayfası ve uygulama üzerinden hizmetlere erişim sağlaması halinde, kullanıcı ve Bisim arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu sözleşmedeki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu varsayılır.

3. TANIMLAR

İşbu sözleşmede aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

3.1 Akıllı Bisiklet: İş bu sözleşmede belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan akıllı bisiklet tipi araçları ve paylaşım modeli kapsamında diğer cihazların kiralama hizmetlerini ifade eder.

3.2 Ücret: En fazla 24 (yirmidört) saat kullanım karşılığında, kullanıcının provizyon ve kullanım süresine göre belirlenen, diğer ücretler (hasar ücreti, cezalar vb.) hariç kullanıcının ödeyeceği ücreti ifade eder.

3.3 Hizmetler: Bisim tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır; (I) Bisim web üye sayfası, (II) Bisim mobil uygulaması, (III) Bisim tarafından kullanıcıya kiralama veya provizyon aracılığı ile kullanımına sunulan çeşitli kiralama cihazları, (IV) Kullanıcıya sürüş öncesi, süresince ve sonrasında telefon ile destek sağlanması.

3.4 Kurallar: Kullanıcının hizmetleri kullanımına ilişkin işbu sözleşmede yer alan veya Bisim'e ait tüm bölümlerde yayınlanan kuralları içerir.

3.5 Kullanıcı, Bisim tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak için Bisim'e üye olarak kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kredi Kartı İle Kullanma Koşulları

  1.  İşbu sözleşme kapsamında kullanıcı, İzulaş AŞ istasyonlarından kiralama amacıyla teslim aldığı bisiklet karşılığında kredi kartından 50 TL’nin bloke edilmesini, bisikleti teslim ettikten sonra ödenecek tutarın sistem tarafından düşümü yapılarak kalan miktarın 24-48 saat içerisinde işlem yaptığı hesabına iade edilmesini kabul etmiş sayılır.
  2.  Kullanıcı, kredi kartını kullanarak İzulaş AŞ ile olan sözleşme haklarına sahip olacaktır. Her yeni bisiklet kullanımı kuralların kabul edildiği anlamına gelir. Kullanıcının, bisikleti istasyondan alabilmesi için kredi kartında en az 50 TL bakiye bulundurması gerekmektedir.
  3. Kullanıcı bisikleti, geçerli kullanım süresi (24 saat) içerisinde geri teslim etmez ise sistem ücret yazmaya tarife üzerinden devam edecektir. Miktarın, konulan 50 TL’lik blokeyi aşması ve tebliğ edilen bedelin ödenmemesi/ödemekten kaçınılması halinde ise söz konusu kullanıcı hakkında yasal takip başlatılacaktır. Yasal tahsilat sürecinde tüm masraflar kullanıcıya rücu ettirilecektir.

4.2. Üye Kaydı Koşulları  

  1.   İşbu sözleşme, üyenin İzmirim Kart ve mobil uygulama üzerinden başvurarak kayıt işlemlerini başlatması ile oluşur. Üyeye ait bilgilerin Bisim sistemine işlenmesinden sonra, kendisine akıllı bisikletleri kullanabilmesi için İzmirim Kart kullanımı ve mobil uygulama üzerinden QR kod veya tek kullanımlık şifre erişimi sağlanacaktır. Üye kaydı kişiye özel olup bir başkasına kullandırılamaz, herhangi bir şekilde devir edilemez. Kayıt silinmesi durumunda üyelik hesabında bulunan meblağ iade edilmeyecektir.
  2. Kullanıcı,herhangi bir neden ile üyelik bilgileri ve abonman kartını 3. şahıs/kişiler ile paylaşamaz ayrıca abonman kartının kaybolması/çalınması gibi durumda iptal ettirmesi kullanıcının mesuliyetindedir.

4.3. Kullanıcı, üyelik esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve kendisinin reşit olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin kapsamı Bisim tarafından belirlenir ve gerektiği halde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir, daraltılabilir, herhangi bir risk oluşması ve/veya beyan edilen bilgilerin doğruluğu hakkında şüpheye düşmesi halinde üyeliği durdurabilir, engelleyebilir ya da geçici olarak askıya alabilir. İşbu sözleşme, taraflar arasında yapılan önceki sözleşmeleri ve anlaşmaları geçersiz kılar ve yerine geçer.

4.4. Bisim tarafından, tamamen Bisim'in takdirine bağlı olarak, zamanla yayımlanabilecek işbu sözleşmeye ek güncelleştirmeler bu sözleşmeye dahildir ve ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilecektir. Bisim, sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı alanda yayınlayacaktır ve kullanıcılara bildirimde bulunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, Bisim veri tabanında yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve mevcut veya yeni tüm kullanıcılar güncellenen sözleşmedeki şart ve koşullara tabi olacaktır.

Hizmetlere erişime ve kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

4.5. Bisim, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu sözleşmeyi ve hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da hizmetlere erişiminizi engelleyebilir, Bisim'in hizmet devamlılığına ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

4.6. Bisim, kullanıcıların uygulama üzerinden ve web sayfasından akıllı bisiklet ulaşım araçların paylaşımlı bir model ile kiralanmasını sağlayan bir uygulama olup, bu hizmetleri, Bisim web sayfası, mobil uygulama üzerinden, gerçek kişi kullanıcıların istasyonlarda bulunan akıllı bisiklet araçlarını görmelerini ve belirli kurallar çerçevesinde kiralamalarına imkan sağlamak suretiyle sunmaktadır.

4.7. Kullanıcının, hizmetlerden yararlanmak için etkin bir kullanıcı hizmet hesabına kaydolması ve kullanması gerekmektedir. Kullanıcının üye olmak ve hizmetlerden yararlanmak için en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Bisim, reşit olmayan kişiler hakkında ebeveynleri ile resmi makamlar nezdinde işlem yürütmeye, iletişim kurmaya yetkilidir. Bisim kullanıcının ve kamunun güvenliği adına makul şüphe oluşması halinde, kullanıcının hizmetlere erişimi ve hizmetleri kullanabilmesi için kimlik doğrulaması talep edebilir. Kullanıcının, kimlik kanıtı göstermeyi reddetmesi durumunda hizmetlere erişimi ve hizmetleri kullanımı engellenebilir.

4.8. Kullanıcının, hesabı oluştururken Bisim uygulamasına kendi cep telefonu numarasını girmesi, ardından telefonuna yönlendirilen sms üzerinden telefon numarasını doğrulaması gerekmektedir. Kullanıcının uygulamada sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için Bisim tarafından belirlenen en az tutarın yüklenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, TC no, ad-soyad, cep tel no, doğum tarihi gibi bazı kişisel bilgiler vermesi talep edilebilir. Kullanıcı, hesabında doğru, tam ve güncel bilgileri vereceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9. Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan kullanıcı sorumludur. Kullanıcının, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan hizmetlere erişmesi durumunda veya hizmetleri kullanması halinde mobil ağ verileri kullanılabilir. Mobil ağ verilerinin kullanılması halinde hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak kullanıcının sorumluluğundadır. Bisim, hizmetlerin sunulmasını sağlayan mobil uygulamanın veya herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebilir.

4.10. Kullanıcı, burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. Kullanıcının istasyondan kiralama yaptığı akıllı bisikleti veya hizmeti Bisim üzerinde yer alan "hesap"ınız üzerinden etkinleştirdiğinde, bu hizmet yalnızca hesap sahibi kullanıcı tarafından kullanılmalıdır. Sunulan hizmetin hesap sahibi kullanıcı dışındaki bir kişi tarafından kullanıldığının tespiti halinde hesap Bisim tarafından kapatılacak ve ayrıca para cezası verilebilecektir.

4.11. Kullanıcı, elektronik kapalı devre bisiklet alanını kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu ve kilitleme yaptığı ünitenin kapısını kapalı olduğunu beyan eder. Herhangi bir sebep ile kapanmayan kilit nedeniyle oluşabilecek tüm zararları kabul etmiş sayılır. Ayrıca vandalizm ile dış etmenlerden doğan zararlardan kesinlikle Bisim sorumlu tutulamaz.

4.12. Kullanıcı, hizmetleri kullanırken trafik kuralları başta olmak üzere yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere ve bisikletler için kanunlar ve uygulamada belirlenen tüm kurallara uymaktan bizzat sorumlu olduğunu kabul eder ve hizmetleri sadece yasal sınırlar çerçevesinde kullanacağını taahhüt eder. Kullanıcı, hizmetleri kullanırken üçüncü şahısları rahatsız edecek veya zarar verecek hareketlerden kaçınmakla ve mal zararına sebebiyet verecek şekilde davranmamakla bizzat yükümlüdür. Kullanıcı, hizmetleri kullanırken herkese nezaket ve saygı göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Kullanıcı, kiralama hizmeti esnasında ve sonrasında elektronik kapalı devre bisiklet alanında bulunan tüm bileşenlerin tam ve sağlam olduğunu taahhüt eder. Kurum tarafından kiralama sonrası tespit edilen zararı ödemeyi kabul etmiş, ücretin tahsil edilmesine onay vermiş sayılır.

4.14. Kullanıcı, akıllı bisiklet kiralama hizmeti veren Bisim, bisikleti tüm fonksiyonları çalışır vaziyette üyeye teslim etmiştir. Üye kullanıma başladıktan itibaren bisikletin en iyi şekilde korunması için gereken tüm önlemleri alacak; kötü niyetli ve kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı bisiklette meydana gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri üyeye ait olacaktır.

4.15. Bisikletler, bisiklet yolu olarak belirtilen, yol çizgileri ile ayrılan alanlarda kullanılabilir. Bisiklet yollarının bulunmadığı yerlerde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve diğer yasa ve yönetmeliklerle belirlenen hükümler geçerlidir. Üye, bisiklet yolunda ve bisiklet yolları dışında bisiklet kullanırken trafik kurallarına uymakla yükümlüdür. Kurallara uyulmaması nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluk üyeye ait olup Bisim hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.16. Kullanıcı, hizmetlerin kullanımı sırasında gerçekleşebileceğinin bilinebilir veya bilinemeyecek, öngörülebilir ya da öngörülemeyecek olması fark etmeksizin tüm hatalı veya kurallara aykırı kullanım sonucunda meydana gelebilecek sonuçları, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kazaları, ileri sürülebilecek iddiaları, talepleri, zararları, kayıpları, bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu, masraf ve yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini kabul etmiştir. Sözleşme kurallarına aykırı olarak reşit olmayan kişinin Bisim'in sunduğu hizmetlerden yararlanması ve/veya Bisim'i zarara uğratması halinde reşit olmayan kişinin cezai sorumluluğuna başvurulabileceği gibi, ebeveyn ve/veya vasisine her türlü masraf, zarar, gider rücu edilebilir.

5. ÜCRETLER VE ÖDEME

5.1. Ücretler; kullanacağı hizmet durumuna göre çeşit, model ve/veya zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olup, bu şekilde belirlenmiş olan ücret kullanmaya başlamadan önce mobil uygulama içerisinde kullanıcının bilgisine sunulacaktır.

5.2. Azami kiralama süresi 24 saattir. Kullanıcı, akıllı bisikleti daha sonra tekrar kiralayabilir. Kullanıcı, akıllı bisiklet kilit mekanizmasının, parka kilitlenmesi sürecinde oluşabilecek zaman kaynaklı gecikmelerin bilincindedir. Yolculuk sonlandırıldığı anda, birikmiş kiralama ücretleri kullanıcıdan tahsil edilecektir. 24 saat içinde iade edilmeyen bisikletler, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilecek olup, bu davranışa ilişkin ceza bedeli 15. maddede belirlenmiştir.

5.3. Üyemiz kiralamış olduğu akıllı bisikletini teslim esnasında istasyonda bulunan boş ve aktif olan parka kilitlemesi gerekmektedir.İstasyon doluluk oranını uygulama üzerinden takip edebilecektir.Bu sebebten kaynaklı kilitlenmemiş ve istasyona terk edilmiş şekilde bırakma davranışında bulunan üyemiz hakkında hukuksal işlem başlatılabileceği gibi tüm maddi ,manevi sorumluluk kendisinde olacağını bilir ve kabul etmiş sayılır.   

 

6. MÜLKİYET VE YAZILIM

Kullanıcı, akıllı bisikletin, Bisim uygulamasının ve burada belirtilen ekipmanların, her zaman, Bisim'in özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Taşıtı, taşıtın herhangi bir parçasını ya da Bisim'in herhangi bir ekipmanını sökmemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Bisiklet üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetleri kullanımını üyeye Bisim'in ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını Bisim'in önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz. Hırsızlık ve/veya zarar durumunda kullanıcıdan tahsil edilen zararlar karşılığında bisikletin ve/veya zarara konu parçasının mülkiyetinin kullanıcıya /şüpheliye geçmesi söz konusu değildir.

7. EK KULLANIM KOŞULLARI

7.1 Güvenlik Kontrolü

Akıllı bisikletin her bir kullanımından önce, kullanıcı işbu maddede sayılan temel güvenlik kontrollerini gerçekleştirmelidir: (a) lastiklerin sağlamlığı; (b) tüm fren ve ışıkların güvenli çalışması; (c) taşıt kadrosunun kondisyon yeterliliği ve (d) herhangi bir hasar işareti, olağandışı ve haddinden fazla aşınma, veya diğer açıkça görülebilecek mekanik problem/bakım gereksinimi. Kullanıcı, göze çarpan herhangi bir durum bulunması halinde bisikleti kullanmayacağını ve derhal Bisim müşteri hizmetlerini bilgilendireceğini kabul eder.

7.2 Sürüş Güvenliği

Bisiklet kullanımı için gerekli olabilecek kask, kemer vb. her türlü koruma malzemesi ve ekipman temini üyeye aittir. Üye, Bisim yetkililerinden bu tarz ekipman talebinde bulunamaz. Koruma malzemesi bulunmaması nedeniyle meydana gelebilecek her türlü maddi, manevi ve fiziki zarardan üye sorumludur.

Kullanım esnasında meydana gelebilecek ağır yaralanma, ölüm vb. durumlarda Bisim'e herhangi bir kusur atfedilemez, ilgili her türlü sorumluluk üyeye aittir.

7.3 Hizmet ile İlgili Sınırlamalar

Bisiklet yollarında hız sınırı 25 km/h'tir. Şehir içi yollarda (yerleşim yeri) bisiklet kullanım hızı 30 km/h ile sınırlandırılmıştır. Bisiklet yollarında ve bisiklet yolları dışında belirlenen hız sınırını aşmak nedeniyle oluşabilecek kazalardan ve hasarlardan Bisim sorumlu değildir. Belirlenen yasal hız limitlerinin izin vermesine rağmen yaya trafiği, bisiklet trafiği ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde daha düşük bir hızla bisiklet kullanılması olası kazaların oluşmasını engelleyecektir.

7.4 Hizmetin Kullanıma İlişkin Sınırlamalar

Bisim, hizmetlerin yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı gösterir, ama mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların engel olması halinde Bisim bu hizmetlerin her zaman uygun olmasını garanti edemez. Hizmetlere ulaşmak aynı zamanda istasyonların uygun olmasına da bağlıdır. Bisim, hizmetlerin ve akıllı bisikletlerin her an uygun olmasının garantisini veremez.

8. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bisim, kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dahil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder. Bisim, kullanıcıların kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) uyarınca işlemekte olup kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler, aydınlatma metninde kullanıcılara sunulmaktadır.

9. FERAGAT VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Kullanıcı, akıllı bisikletin güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. Kullanıcı, akıllı bisikletin yakın zamanda bakım görmüş olsa bile, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet verebileceğini kabul eder. Kullanıcı, tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir sorumlulukla üstlenir.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme kapsamında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğabilecek her tür ihtilaflarda Bisim'in ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunlar kesin delil sözleşmesi niteliğindedir.

12. FERAGAT

Taraflardan birinin sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

13. BİLDİRİMLER

Bisim, hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, kullanıcının e-posta adresine e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya kullanıcının hesabında belirtilen elektronik adresine ve/veya telefon numarasına yazılı ve/veya sözlü olarak göndererek bildirimde bulunabilir.

14. KULLANICI KABUL BEYANI

İşbu sözleşmedeki hüküm ve koşulları okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum; feragat ve sorumluluğun sınırlandırılması kapsamında yasal haklarımı ve başvuru yollarımı sınırladığını kabul ediyorum. Bu sözleşmeye onay verdiğimi kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatimin farkındayım. Bisikletin kullanımına aşina olduğumu ve bisikleti sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu beyan ve taahhüt ederim. 18 yaşını doldurmuş veya daha büyük olduğumu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağımı, başka bir yolcu ile bisiklete binmeyeceğimi, tüm trafik kurallarına uyacağımı, tüm riskleri kabul ederek kullanacağımı onaylıyorum. İşbu sözleşmeyi onaylamak suretiyle hizmetlere erişim ve kullanımım ile bu sözleşmede belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt etmiş oluyorum.

15. CEZALAR

Kullanıcının işbu sözleşmede düzenlenmiş ve/veya üye sayfasında, mobil uygulama üzerinden iletilmiş kural ve yasaya aykırı davranması halinde, Bisim'in kullanıcıdan ceza bedeli talep hakkı saklıdır.